JavaScript Menu, DHTML Menu

HOME O SAVEZU TAKMIČENJA DOKUMENTI TEHNIKA GALERIJA DIPLOME KORISNI LINKOVI KONTAKT        
 

  facebook      facebook      youtube      instagram

 

  SAVEZ RADIO-AMATERA VOJVODINE

 

. .
HOME                                                         
OSNOVNI PODACI                                  
RAD SRV-a                                                
QSL BIRO                                                 
TAKMIČENJA UKT                                    
TAKMIČENJA KT                                      
DOKUMENTI                                             
TEHNIKA                                                   
GALERIJA                                                
DIPLOME                                                 
KORISNI LINKOVI                                   
KONTAKT                                                 
 

  FOTO ALBUM

 

. .

.

 

  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

 

.

.  

 Radio-amaterske organizacije iz pojedinih zemalja udružene su u Međunarodnu uniju radio-amatera (engl. - International Amateur Radio Union - IARU). Danas je preko 120 organizacija u članstvu Unije iz isto toliko zemalja sa svih kontinenata.

 

 IARU je osnovana aprila 1925. u Parizu kao udruženje pojedinaca - radio-amatera sa zadatkom da unapređuje "dvostrane radio-telegrafske amaterske veze". Osnivačkom kongresu su prisustvovali radio-amateri iz 25 zemalja Evrope, Severne i Juzne Amerike i Azije. Kasnije su pravila promenjena i Unija je postala međunarodna federacija nacionalnih organizacija radio-amatera.

 

 Jedan od ciljeva Međunarodne unije radio-amatera jeste aktivnost na polju očuvanja i planiranja amaterskih frekvencija i drugim pitanjima međunarodnog položaja i prava radio-amatera. Posmatrači IARU redovno učestvuju na međunarodnim konferencijama za izradu pravilnika o radio-komunikacijama (konferencijama ITU) i na drugim sličnim skupovima.

Kao sedište IARU deluje jedan od saveza-članova. Od samog nastanka IARU to je nacionalna organizacija amatera SAD i Kanade American Radio Relay League (ARRL) ciji "štab" (služba) u Newingtonu, savezna država Connecticut predstavlja i sedište IARU.

 

 Odredjeni razlozi su uticali da se formiraju tri regionalne organizacije u okviru Unije. Sledeći podelu sveta na Regione koju je u svrhe planiranja frekvencija izvršila Međunarodna unija za telekomunikacije (engl. - International Telecommunication Union - ITU), formirane su u okviru IARU tri "odeljka" (Division); prvi obuhvata organizacije iz Evrope, Afrike i dela Azije, drugi radio-amaterske saveze obe Amerike, a treći organizacije Okeanije i Dalekog istoka.

 

 Organizacija I Regiona IARU (IARU Region 1 Division) je osnovana 1950. godine i danas broji preko 60 članica, te važi za najjaču i najaktivniju regionalnu organizaciju. U Organizaciji I Regiona postoji razrađen sistem demokratskog odlučivanja. Svake tri godine se održavaju redovne konferencije na kojima imaju prava učešća delegacije svih članica. Izvršni komitet obavlja tekuće poslove između konferencija. Postoje i stalne i privremene radne grupe za pojedina pitanja (VHF/UHF/SHF, amatersku radio-goniometriju, elektromagnetne smetnje i dr.)

 

Savez radio-amatera Srbije je član Organizacije I Regiona IARU i aktivno učestvuje u svim oblicima rada.

 

Mirko S.Mandrino

 

 
 

  PROPAGACIJE

 

. . .
   
144 MHz Es in EU
Status
50 MHz Es in EU
Status

Today's MUF & Es
Status

VHF Aurora
Status

Today's MS Activity
Status
Solar X-rays
Status

Geomagnetic Field
Status
 
 

 

 

. .
 

 

 

 

  SKRAĆENICE

 

. .
 

Skraćenice su skraćene reči ( ili su sastavljanke pojedinih slova ) ili imaju određeno značenje koje znaju svi radio amateri u svetu.

Pre svega tada kada želimo neki pojam skraćeno izraziti ili ne poznajemo dovoljno jezik sagovornika, da bi rečima izrazili ono sto želimo reći onome koji je sa nama u vezi...

DALJE >>>

 

  commemorate

 

. .
 

 

 

Mihajlo Pupin

1854 - 1935

 
Virtuelni muzej M. Pupina
info Wikipedia (srpski)
info Wikipedia (en)

 

 
Copyright by "SRV" - Yugoslavia 2006.