IARU-R1 VHF Handbook v8.12 (novembar 2018.)

 

Uplatnica za članarinu 2018.

Produžavanje RA licenci i dozvola za ARS

 

Statut SRV-a

Statut SRS-a

Cenovnik SRV

Cenovnik SRS

 

Upis usklađivanja udruženja građana

Radio-amaterska etika

Pravila i preporuke za pisanje poruka na e-mail liste

Pravilnik o načinu korišćenja radio stanica

Plan namene radio-frekvencijskih opsega

 

Zahtev za izdavanje dozvole za ličnu ARS: doc 147KB

Zahtev za izdavanje dozvole za klubsku ARS: doc 147KB

Uputstvo za popunu zahteva izdavanje dozvole za ARS

Prijava Amaterske Radio-Stanice za repetitorsku, radio far

   ili ARS za digitalne komunikacije: doc 69KB, pdf 73KB

 

Izdavanje RA licence - potrebni dokumenti: doc 62KB, pdf 48KB

Zahtev za izdavanje radio-amaterske licence: doc 128KB

  

Zahtev za dodelu pozivnog znaka sa jednim slovom u sufiksu

   - za radio-amatera: doc 144KB, pdf 86KB

   - za organizaciju radio-amatera: doc 145KB, pdf 85KB

   Odštampani obrasci sa prilozima za pozivni znak sa jednim sufiksom
   šalju se poštom na adresu:

   Savez radio amatera Srbije
   Trg Republike 3/VI
   11000 Beograd

Sadržaj zahteva za dodelu pozivnog znaka 2x1 - napomene (pdf 14KB)

 

Zahtev za dodelu pozivnog znaka povodom univerzijade, pdf 55KB

  

Pravilnik o uslovima za rad amaterskih radio-stanica (pdf 405KB)

Pravilnik o dodeli pozivnih znakova i znakova identifikacije (pdf 82KB)

Poslovnik o radu komisije za dodelu pozivnih znakova (pdf 26KB)

Pravilnik o diplomi o položenom stručnom ispitu za radio-amatera (pdf 37KB)

Pravilnik o načinu organizovanja i sprovođenja stručnih ispita za RA (pdf 35KB)

Pravilnik o načinu kontrole amaterskih radio-komunikacija (pdf 27KB)

Program za polaganje stručnog ispita za zvanje RA I klase (pdf 166KB)

Program za polaganje dop.  struč.  ispita za RA iz telegrafije (pdf 57KB)

 

IARU-R1 VHF Handbook v8.12 (novembar 2018.)